arrowUp
Ke kříži 1610/16, Praha 22 - Uhříněves
+420 722 944 386
ONLINE PORTAL

Tým

MUDr. Barbora Kubešová

lékařka

Přehled kvalifikace

5/2018 nástavbová atestace z perinatologie a fetomaternální medicíny
10/2011 Licence vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru gynekologie a porodnictví
12/2010 evropská atestace z oboru gynekologie porodnictví (specializovaná způsobilost dle zákona č.95/2004 Sb)
5/1999 atestace I.stupně z oboru gynekologie porodnictví
1989 - 1996 1. LF UK, Praha

Pracovní zkušenosti

11/2015 dosud Ústav péče o matku a dítě
8/2010 - 8/2018 Screeningové centrum Praha
1/2014 – 10/2015 Gynekologicko-porodnická klinika FNKV, vedoucí lékař porodnice
5/2008 – 10/2014 Gynekologicko-porodnická klinika FNKV, 3.LF UK vysokoškolský asistent
9/2004 – 04/2008 Gennet, Centrum prenatální diagnostiky
9/1996 – 04/2000 Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Zahraniční stáže

5/2013+5/2014 St.George´s hospital, Harris Birthright research center for fetal medicine FMF center London, UK
9-12/1995 Hôpital Hôtel-Dieu, Paris, France

Certifikáty

2017 mezinárodní certifikace ERC - Newborn life support (NLS) provider
2010 Certifikát ČGPS ČLS JEP k provádění superkonsiliárního ultrazvukového vyšetření
2005 Certifikát fetální echokardiografie – Kardiocentrum FN Motol
2004 Certifikáty Fetal Medicine foundation FMF k provádění ultrazvukového screeningu vrozených vad v I.,II. trimestru, fetální echokardiografie, sledování plodu
Od roku 2004 statut certifikovaného a každoročně auditovaného sonografisty Fetal Medicine foundation London

Helena Vokurková

porodní asistentka

Pracovní zkušenosti

2006 do 2018 soukromé gynekologické ordinace /COP, instrumentace u gynekologických výkonů, urogynekologická ambulance, prenatální poradna/
1997 - 2006 FN Motol /onkogynekologické oddělení/
1986 - 1996 VFN Gynekologicko- porodnická klinika, Apolinář /oddělení JIP, pooperační péče, onkogynekologické oddělení/
 
bg
iconGynvivus
Gynekologicka poradna
Ke kříži 1610/16
104 00 Praha 22 - Uhříněves
icon+420 722 944 386
icon